ועדת צמחי מרפא


צמחי מרפא - הינם חלק בלתי נפרד מהרפואה הסינית וחלק חשוב מארגז כליו של המטפל.

 

הלשכה תשים לפניה מספר מטרות על מנת לקדם את השימוש המושכל בצמחי מרפא:

  1. שיתוף פעולה עם עיל"ם לקידום חוקיות השימוש ולקיחת חלק בכנסים בצורה פעילה.

  2. דגש גדול על הכשרת המטפלים בחינוך "חופשי" ממגבלות היצרן.

  3. קידום יכולת שימוש עצמי בקליניקה בצמחי מרפא כולל הסדרת חוקיות השימוש בדומה לחוק האנגלי.

  4. הטמעת תכני איכות בבתי הספר.