ועדת אתיקה ופניות הציבור

תפקידה של הועדה, לייעץ ולתת את דעתה על פעולות העמותה השונות ולהביא את ממצאיה בפני הועד המנהל.

במסגרת פעילותה, תהיה אחראית לבדוק את ההתנהלות האתית של חברי העמותה ותברר תלונות שהוגשו על ידי מי מחברי העמותה או כל אדם אחר כנגד חברי העמותה.

בנוסף, תהיה אחראית על ספר הנהלים, העמקת והבהרת כללי האתיקה המקצועית בקרב מטפלים,

ותטפל בפניות הציבור.