מטפל/ת יקר/ה !

להלן איגרת בנושא חובת דיווח / יידוע במקרים של פגיעה מינית ואלימות במשפחה.

מבוא :

סוגית העיסוק בפגיעה מינית, אלימות, יחסים אסורים בין מטפל ומטפל וסוגיות אתיות  נוספות , נידונים מידי פעם  בקבוצות הפייסבוק השונות של הקהילה.

 

אנו מבחינים כי הייעוץ/ההמלצות שניתנות על ידי חברים בקהילה ובקבוצות השונות אינן עולות תמיד בקנה אחד עם לשון החוק או המלצות אנשי מקצוע בתחום.

לכן ערכנו עבורכם אגרת זו הסוקרת בתמצית כיצד מומלץ לנהוג במקרה של חשיפה לידיעה/מידע על פגיעה מינית וכן  במקרה  של חשד לאלימות במשפחה כלפי מטופל בגיר או קטין.    

קריאה מועילה! 

ועדת אתיקה - הלשכה לרפואה סינית

שי כהן - עורך ראשי

אורית מנשה - יעוץ 

*יעוץ משפטי משרד פרל עורכי דין 

יש ללחוץ על התמונה :