חברים ומטפלים יקרים,

 

1. הלשכה לרפואה סינית בישראל (להלן: "הלשכה") תומכת בהצעת החוק של ח"כ איל בן ראובן   פ/3280/20 משנת 2016 כפי שפורסמה באתר האינטרנט של הכנסת ושהעתקה מצ"ב ואשר לדעתה מהווה פתרון ראוי, הולם ומידתי להסדרת העיסוק בתחום האקופונקטורה.

 

למען הסר ספק מבקשת הלשכה להבהיר כי הצעת החוק בה תומכת הלשכה אינה זהה לתהליך החקיקה אותו מנסה האגודה לקדם.

 

2. באשר לסעיף 59א לפקודת הרופאים - הלשכה מוצאת לנכון להדגיש, כי בהתאם לפקודת הרופאים תשל"ז-1976 – העיסוק באקופונקטורה מוגדר בתור "עיסוק ברפואה". אשר על כן, עד לסיום הליכי החקיקה המוצעת, הרי שכל מטפל שאינו רופא חשוף לאחריות פלילית.

 

3. הלשכה תומכת בהנהגת מבחני הסמכה במסגרת הסדרה חקיקתית, כמבחן ארצי ממשלתי לקבלת רישיון לעסוק בתחום, כנהוג וכמקובל ברישוי בתחומי עיסוק דומים. הלשכה אינה תומכת ולא תתמוך בשום פורמט של הסמכת מטפלים שלא באמצעות מבחן ארצי שההוראות לגביו יוסדרו על-פי דין. 

 

4. הלשכה משבחת את כל מי שמוצא לנכון לתמוך בהסדרת העיסוק בתחום האקופונקטורה, אך תעמוד כחומה בצורה לסיכול כל השפעה בלתי הוגנת או אינטרסנטית על הליך החקיקה.

 

הלשכה מבקשת בזאת מהאגודה להבהיר מדוע *תהליך החקיקה שהיא מובילה נושא כותרת של הצעת החוק שהוגשה על ידי ח"כ איל בן ראובן אך תוכנה מתייחס להצעת חוק משנת 2002 שנפלה ואינה תקפה עוד.

*להלן הקישור אשר פורסם באתרכם באוגוסט 2017 עדכון על תהליך האסדרה מול הממשלה

 

בברכת הצלחה לכולנו ,

דוברות הלשכה,

הועד המנהל,

הלשכה לרפואה סינית בישראל


לכל שאלה ,פנו אלינו

אימייל : ticocm1@gmail.com

למענכם באהבה,

דוברות הלשכה לרפואה סינית בישראל

 

*נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד