הלשכה לוגו2017.jpg

אסדרה עצמית - 12/2019 - המבחן !

כצעד נוסף בשיתוף הפעולה של הלשכה לרפואה סינית והאגודה לריפוי סיני מסורתי בתהליך האסדרה,

להלן מדברי יו"ר האגודה לריפוי סינית מסורתי  וסיכום הדברים עם הלשכה לרפואה סינית:

אנו מבקשים לעדכן בעניין מבחן ההסמכה כדלהלן:

מאז היווסדה לפני 21 שנים, פועלת האגודה לרפואה סינית, בנושא אסדרת הרפואה הסינית בארץ. לאורך השנים, בהעדר אסדרה ע״י המחוקק, עשתה האגודה מאמצים רבים לאסדרה פנימית של המקצוע. אסדרה זו נשענת על שני מרכיבים עיקריים:

  • סטנדריזציה ופיקוח על תכניות הלימודים בבתי הספר לרפואה סינית (בתי הספר המוכרים ע״י האגודה)

  • מבחן ארצי מסכם, מבוקר ע״י המרכז הארצי לבחינות והערכה, לבוגרי תלמידי בתי ספר אלו.

 

יחד עם תהליך זה של רגולציה פנימית, המשיכה האגודה לפעול לצורך אסדרה חיצונית, ע״י המחוקק.

כפי שסיפרנו כאן בעבר, מזה כשנה ויותר, משתתפים יו"ר האגודה ונציגים נוספים מטעמה, בוועדה במשרד הבריאות הדנה באסדרת הרפואה הסינית בישראל. במהלך הדיונים הצגנו למשרד הבריאות את עקרונות האסדרה הפנימית המבוצעת לאורך השנים. בעקבות זאת, ובהמלצה אישית של ראש הועדה, נוצר שיתוף פעולה בין האגודה לקופות החולים שאפשר את עיגון  מעמדם של מטפלי קופ"ח מכבי ומאוחדת תחת "מטריית הגנה" לקראת תהליך האסדרה, כפי שכבר פרסמנו.

 

לנוכח התקדמות תהליך האסדרה במשרד הבריאות ומתוך רצון עמוק לספק לחברי הקהילה שלנו, מעמד מוסדר אל מול משרד הבריאות, כמו גם לייצר אבחנה בינינו לבין אלו שלמדו מסלולים מקוצרים של שנה ופחות, החלטנו באגודה לקיים מהלך אסדרה מזורז וחד פעמי למטפלים שטרם עשו את מבחן ההסמכה, אשר יעניק למטפלים תעודת הסמכה כללית, שאינה מחייבת חברות באגודה או בלשכה. (האמור מתייחס אל אותם מטפלים שלמדו מסלול מלא בבתי הספר המוכרים להוראת רפואה סינית).

 

מתוך שיתוף פעולה המתקיים בין 2 האיגודים והבנת החשיבות והדחיפות של קידום נושא האסדרה מול משרד הבריאות כמי שמובילים תהליך ולא מובלים, חברה אלינו הלשכה לרפואה סינית לביצוע מהלך זה.

 

וכך יראה המהלך:

  • מטפלים בעלי וותק של פחות מחמש שנים יידרשו לעשות מבחן מלא (כבכל שנה) בתאריך שיפורסם בהמשך. 

  • מטפלים בעלי וותק של חמש עד תשע שנים כולל – יוכלו לגשת למבחן הסמכה מקוצר ואינטרנטי, כמפורט בהמשך. 

  • מטפלים בעלי וותק של עשר שנים ומעלה יוכלו לקבל תעודת הסמכה ללא מבחן תמורת עלות  התעודה בלבד (ללא מתן הטבה של חברות באחד האיגודים או כניסה לכנס).

 

כאמור,  מבחן ההסמכה האינטרנטי מיועד, למטפלים בעלי וותק של 5-9 שנים כולל.

לנבחנים שעברו את המבחן תוענק תעודת הסמכה כללית – מטעם שני האיגודים – אגודה ולשכה.

בנוסף, החלטנו ביחד להעניק כולנו – האגודה וגם הלשכה - שנת חברות ללא עלות באחד הארגונים (לשכה / אגודה) וכניסה חד פעמית לאחד הכנסים (לשכה / האגודה) – לבחירת המטפל שעבר את המבחן!

 

ולסיכום, חשוב לנו לומר את הדברים הבאים:

על הצורך ברגולציה בהחלט אפשר להתווכח. זו אינה שאלה פשוטה ויש לה פנים שונות. יחד עם זאת, אלו המתנגדים לרגולציה, אל יתלוננו על כך שבינינו מהלכים ׳מטפלים׳ שלמדו שנה או שנתיים או 9.3 שעות רפואה סינית ורואים עצמם מוסמכים לדקר. 

זאת ועוד, הרצון שלנו להיות שותפים ומובילים בקביעת התכנים והתהליך של האסדרה ולא מוכתבים על ידי המחוקק.

כדי למנוע את הדברים האמורים, התגייסנו שני האיגודים לתמיכה ושיתוף פעולה.

בדיונים בנושא זה בפייסבוק מועלית שוב ושוב השאלה למה לא מספיקה תעודת לימודים של ארבע שנים.


שני חלקים לתשובה:

ראשית, ארבע שנים - לצורך רגולטורי - זה לא מספיק, השאלה מה לומדים בארבע שנים, כמה שעות לומדים, מי מוסמך ללמד וכו׳. עצם העובדה שתלמיד ישב במוסד מסויים, פרק זמן מסויים – עדיין אינה מבטיחה את איכותו כמטפל המופקד על בריאות מטופליו. מכאן צמח הנדבך הראשון ברגולציה - בתי הספר הנפלאים שיש לנו, אלו הנקראים ׳בתי ספר מוכרים׳ על ידי האגודה, משום שבחרו ללמד לפי מתווה בסיסי המגדיר מינימום כמה שעות יש ללמד כל מקצוע, מה צריכה להיות הכשרה מינימלית למורים וכו׳ וזאת בהתאם למקובל בארצות בעולם בהן מתקיימת הסדרה ונמצאים תחת פיקוח קבוע מצד האיגוד המקצועי. 

שנית, רגולציה אמיתית, כמו זו המקובלת בעולם, וכפי שמקובל במרבית מקצועות הרפואה, היא כזו אשר אינה מותירה את ההחלטה על היכולת לעסוק במקצוע בידי בית הספר, שהוא הגוף המלמד ועל כן, בעל מחוייבות ורצון לאפשר לתלמידיו לסיים לימודים, אלא בידי מע׳ חיצונית, נטולת פניות.

שני מרכיבים אלו, מייצרים אסדרה אמיתית ומבטיחים שמטפלי הקהילה שלנו יהיו בעלי רמה מקצועית מן הגבוהות בעולם.

 

ולפרטים הטכניים:

 

מבנה המבחן האינטרנטי המקוצר:

פרק 1: יסודות הרפואה הסינית - 25 שאלות 

פרק 2: דיקור סיני - 25 שאלות 

פרק 3: איתור נקודות - 20 שאלות 

פרק 4: רפואה מערבית - 20 שאלות 

פרק 5: צמחי מרפא סיניים - 25 שאלות 

סך הכל 115 שאלות 

כל השאלות הינן שאלות אמריקאיות עם ספרים פתוחים. 

 

עלות המבחן האינטרנטי הינה 150 ש"ח וכוללת שנת חברות באגודה או בלשכה וכנס אחד לבחירה (כנס האגודה בנושא מחמם עליון ב- 2.1.20 או כנס הלשכה– פרטים ינתנו בהמשך.

 

דף מבחן אינטרנטי - הסבר      -    https://bit.ly/38OTYuS

דף הרשמה    -    https://bit.ly/2PLxlhZ

 

 

 

להרשמה או לקבלת תעודת הסמכה (למטפלים וותיקים) – ניתן לפנות למזכירות האגודה בטלפון

054-6310070 אולגה